Sunday, August 29, 2010

de mooiste foto van lls


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Monday, April 19, 2010

VVD Ledenraadpleging.. waste of time?

Vorige donderdag heb ik een paar uur besteed aan de ledenraadpleging van de VVD voor de nieuwe lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Welnu, de uitslag is binnen (en een 1400+ pagina's document is te downloaden waarin het gehele stemproces te volgen zou moeten zijn). En wat zien we? Dat er geen enkele verandering is gekomen in de lijst! Nu heeft ook maar 19,2% gestemd, maar toch. Al die moeite en dan geen enkele verandering? Ik vermoed dat het systeem dat men gekozen heeft zeer goed de voorgestelde lijst in stand houdt.... of dat te weinig leden echt een sterke voorkeur voor een andere lijstvolgorde delen...

De (goed georganiseerde) bestuurders (kaders) hebben weer hun zin, zouden we kunnen zeggen.

Kader 1 : overige leden: 0


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Saturday, April 10, 2010

Peter Nijkamp: opinion for sale?

Ik heb zelden een professor zo door de mand zien vallen als Peter Nijkamp eergisteren bij NOVA. Helaas zullen veel kijkers het niet hebben gezien, daar die slechts hoorden wat zij wilden horen.
De man maakte moet zich diep schamen de Elsevier en NYFER(niet genoemd, maar het onderzoeksinstituut dat voor de PVV onderzoek doet) te verwijten hun opdrachtgevers naar de mond te praten. Dat terwijl de man meningen verkondigde die hij niet kon staven met op de Nederlandse situatie toegespitst onderzoek maar op juist baseerde op hetgeen hij in een betaalde opdracht van multicultureel instituut FORUM bijeen had verzameld (waarschijnlijk had hij zich voordien ook al verdiept in deze materie, die relaties heeft met de regionale economie waarop Nijkamp zich oorspronkelijk toelegede). En wat kwam uit zijn studie? Dat migratie een positieve bijdrage levert aan de economie. Tsja, er zijn veel landen waarvoor dat opgaat. Dat zijn dan wel landen waar werkwillige en kennisdragende migranten met open armen inplaats van een uitkering worden ontvangen. Dat is dus niet de Nederlandse situatie. Wie echt iets wil maken van zijn leven gaat naar Amerika, Canada of Australië (of het Verenigd Koninkrijk), niet naar Nederland. Op de een of andere manier weten al die getalenteerde Chinezen en Indiërs en talloze anderen die MIT en Silicon Valley bemensen, Nederland niet te vinden.....


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Saturday, February 20, 2010

333maal is ook scheepsrecht

Het is eindelijk gebeurd. Gisteren nog een opmerking gemaakt over 'spoeddebat over weer een zogenaamde Kabinetscrisis is gewoon goedkope TV'... maar ergens in de nacht gebeurde het dit keer echt.
Mooi.
Kunnen we eindelijk over rechts gaan regeren.... alhoewel.... one never knows.

SP+GL+PvdA+D'66..... dat zou nog slechter zijn voor dit land dan het treuzelkabinet dat net eindelijk afgetreden is.


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Sunday, February 7, 2010

zouden ze hem al uit hebben?

De drie rechters die gaan oordelen over Wilders' vele uitlatingen hebben weinig behoefte aan getuigen die hen kunnen uitleggen of de islam gewelddadig is. Ook hebben ze weinig behoefte aan getuigenissen van hoogleraren die zich wel eens over het vraagstuk van de vrije meningsuiting gebogen hebben. Het moge duidelijk zijn: ze kunnen het zelf wel!
De advocaat van Wilders - Moskowitz... Spong staat in deze "foute zaak" opeens aan de aanklagende kant, dat zal wennen zijn voor hem.. alhoewel ik vermoed dat hij niet denkt in termen van goed of fout... alleen in termen van winnen ten koste van alles en zonder te bedenken wat het effect is van vrijspraak van een grote crimineel - ziet dit met lede ogen aan. Rechters die geen advies van deskundige getuigen nodig hebben omdat een en ander al publiek bekend is, dat is een veeg teken.
Opvallend is verder dat de drie getuigen die wel opgeroepen mogen worden achter gesloten deuren moeten getuigen. Zou men nu al genoeg hebben van deze al te openlijke "rechtszaak over het karakter van de islam" (of de invloed van de islam op het gedrag van sommige - in de ogen van Wilders: veel - moslims)? Hebben ze eindelijk door dat er vragen zijn die je beter niet in een rechtszaal kan uitzoeken.... omdat er weinig te winnen valt. Immers: het draait om een tweeledige kwestie: stelt Wilders dingen over het karakter van de Koran die onwaar zijn en indien niet, kan men iemand verbieden met de waarheid - of in ieder geval geen onwaarheid - te beledigen?
Maar nu de interessantste en praktische vraag: zouden de drie rechters de Koran al uit hebben? Ik heb hem al een jaartje of twee staan, maar echt toegankelijk, uitnodigend is het boek niet. Dus succes!
En als ze hem uit hebben (welke vertaling gebruiken ze? Gaan we daar in deze zaak ook nog ruzie over maken?) dan komt natuurlijk de hadith. De Koran staat immers niet op zichzelf, dient "geinterpreteerd te worden". Dat is natuurlijk een aanklacht tegen de kwaliteit van het boek als richtsnoer: literatuur mag gerust ruimte overlaten voor interpretatie, maar moet een boek met belangrijke voorschriften zo onduidelijk zijn?

We zullen er binnenkort wel achter komen.

This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Monday, January 25, 2010

Aangifte doen?

Mensen die bedreigd zijn (of erger) wordt vaak aangeraden toch maar geen aangifte te doen, niet 'om de lieve vrede', maar omdat aangifte doen niet zonder risico is. Immers, de identiteit en het adres van degene die aangifte doet wordt gewoon doorgegeven aan de verdachte. En veel verdachten - zeg maar gerust daders - voegen gerust nog wat dreigementen - of erger - toe aan hetgeen waarvan ze beschuldigd zijn in de oorspronkelijke aangifte.
De overheid lijkt welhaast machteloos in deze, of wil niet effectiever optreden. Het geweldsmonopolie wreekt zich dan, want effectieve zelfverdediging is in dit land eigenlijk verboden.

Is hier dan iets aan te doen voor iemand die aangifte zou moeten doen?

Mijn geheel illegale advies (Kids, do not try this at home!) : direct terugdreigen is gevaarlijk (en verboden, schijnt, alhoewel... als er geen aangifte wordt gedaan... is er niks gebeurd ;) ).... maar wellicht dat de advocaten die zo vriendelijk zijn geweest om naam en adres door te geven aan de gedaagde... iets ontvankelijker zijn voor 'druk'.
Maar, wel 'veilig dreigen' ... dus met een condoom om je identiteit! Zulk dreigen moet immers ontraceerbaar gebeuren (behalve als je een tijdje in een cel wil zitten op kosten van de burgerij). Masker op, stem vervormer mee en bellen vanaf een openbare telefoon. Of via een anonieme server vanaf een openbare terminal (handschoenen aan! gezicht bedekken!) Dat soort dingen.
Je moet ook geloofwaardig dreigen. Dus niet te redelijk.

Nog een belangrijke les: in the society of criminals there are different rules (als je gaat dreigen... word je natuurlijk zelf ook een kleine crimineel).
De burger die het 'zelf moet oplossen' moet daarom beseffen dat gebrek aan bewijs ook in je voordeel kan werken!

Ik vermoed dat weinigen dit advies zullen willen of durven opvolgen en ben benieuwd hoe ver ik zelf zal gaan (mocht het ooit helaas aan de orde zijn).

Zal ik nog eens geconfronteerd worden met de inhoud van deze post? Die kans is zeker aanwezig. Het geheugen van internet is geduldig... en met Google is veel terug te vinden.

Daarom alvast ter verdediging:
Eigenrichting is natuurlijk niet bon ton... behalve voor krakers (die het recht menen te hebben om met geweld zelf even de woningnood en leegstand menen te mogen aanpakken en daarin gesteund worden door een groot deel van de Kamerleden) en andere ´actievoerders´.

Of te wel: waarom mogen alleen de aso's hun eigen rechten bevechten en dient de rest zich aan de regels te houden? Waarom mag je niet zelf terugslaan maar ook niet 'klikken bij de meester' (aangifte doen)? Is dat normaal (lijkt het wel te worden)... of eerlijk (NEEN!).

Gaan we dit oplossen door diegenen die aangifte doen effectievere bescherming te geven indien nodig - of gewoon the known baddies eerder uit de maatschapij halen ... het zijn namelijk vaak dezelfden die al dit leed veroorzaken? Neen? Dan komen we ofwel terecht in een dictatuur van de asociaalste of in een free for all waarin eigenrichting normaal wordt....

De fenomenale opkomst van Geert Wilders in de peilingen is mijns inziens terug te voeren op het feit dat zijn potentiële kiezers vinden dat de Staat haar geweldsmonopolie al lang uit haar vingers heeft laten glippen...en het willens en wetens lijkt te delen met de asocialen.

En ik kan ze eigenlijk geen ongelijk geven.

In dit land wordt al een tijd gemeten met twee maten. Is er recht voor de makken (controles op fietslampjes en flitspalen) en voor de meest asocialen (afkopen met reisjes en clubhuizen).

Is het 'opportuun' Geert Wilders te vervolgen..... maar kan (zeg maar gerust: wil) men maar niet achterhalen wie gelekt heeft over de acties van DNB tegen DSB (http://www.elsevier.nl/web/Dossiers/De-val-van-Dirk-Scheringa/Het-laatste-nieuws-over-DSB/253472/Rijksrecherche-kan-DSBlek-niet-vinden.htm). Dat kost immers te veel tijd... die men beter kan besteden aan het verhoor van dhr 'Nekschot' of mevrouw Hoeiboei (http://hoeiboei.blogspot.com/2008/07/hoeiboei-verhoord.html).

Tsja, en dat zet de goedwillende burger toch aan het denken.
En van al dat denken komt niks goeds (op hoeveel zetels staat de zetelrover uit de VVD nu?)...

Mijn advies aan mevrouw ter Horst: niet 'hopen dat iemand aangifte doet'... maar je machtsapparaat omvormen en optreden!

This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Friday, January 8, 2010

Klassieke talen: natuurlijk afschaffen

Een docent (niet klassieke talen) op het Barleaus in de NOVA rapportage wil er maar niet aan: Latijn en Grieks zijn achterhaald. Als je moeilijk wil doen, zijn er andere opties dan twee dode talen. Probeer Japans, of Chinees of gewoon wat geavanceerder natuurkunde. Maar nee, de oude elite hechtte om historische redenen aan Latijn en Grieks (en Frans) en kan niet loslaten.
Blijkbaar kunnen de 'slimme classici' maar niet inzien dat het Gymnasium populair is vanwege de sfeer, de naam, niet vanwege de klassieke talen.

De docent oppert nog: ga naar tweetalig onderwijs.... he may regret having given that advice....

Voor je het weet komt er beweging....en dan ben je de top kwijt. En die komt echt niet meer terug

Opvallend overigens dat geen van beide docenten van Nederlands naar Latijn kan vertalen. Van echte taalbeheersing lijkt geen sprake


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Sunday, January 3, 2010

vervolging Wilders...

Het is opvallend dat weinigen met naam en toenaam de petitie tegen de vervolging van Geert Wilders durven tekenen. Tjsa, het klimaat in dit land wordt allengs slechter. De 'toleratie' in dit land kent haar grenzen. Echt dwarsliggen moet aan bepaalde vormvereisten voldoen of bepaalde richting ingaan (kan dat liggend? nu ja, bepaalde richtingen op wijzen) wil het acceptabel zijn voor de heersende macht.
Heersendemacht: ouderwetse, complottistische (neologisme) term, die aangeeft dat Nederland door een beperkte cirkel van lieden bestierd wordt. De cirkel is open, maar niet wagen wijd. Dat weten we sinds Fortuijn beter dan ooit.
Natuurlijk kan je in Nederland best leven zonder te binnen de imaginaire lijntjes van het voor insiders toelaatbare te blijven. De bijstand staat voor een ieder open en voor echt goede ideëen is altijd een markt, al is de bedenker of verwezenlijker nog zo unpalatable.
Goede smaak en voldoen aan de wet behoren overigens niet tot de eisen voor het blijven binnen de lijnen. Voorbeelden te over... denk aan het circus rond Harry Mens zondagse programma. In dat circus of circuit is en wordt tegen beide gezondigd, maar zijn bestaansbasis heeft dat vooralsnog niet weggenomen. Niet dat hij nu wel goede kansen maakt op een positie bij de VVD, mocht hij dat nog ambieëren.
Ter zake: mag Geert Wilders voor het gerecht worden gedaagd om zijn uitspraken? Ja. Denk ik dat het prioriteit heeft: absoluut niet. Is het tekenend dat deze zaak gevoerd wordt: heel erg. De grote meerderheid van de politiek actieven in dit land wil rust in de tent en tegen beter weten pappen en nathouden. Een echt heftige onruststoker is daarbij niet handig. Bliksemafleiders hebben hun nut, ontstekingsmechanismen niet. Ten dele heeft deze meerderheid van politiek actieven gelijk, Wilders opruiende taal maakt te veel mensen boos om effectief te zijn. Dat neemt echter niet weg dat de voortgaande groei van een bozige, zich van de maatschappij afkerende en deels geimporteerde onderklasse reden tot zorg vormt. Maar, we mogen nooit vergeten `trash is a problem, regardless of it´s colour´. Or creed.

Verder blijf ik van mening dat Turkije niets in de Europese Unie te zoeken heeft

(kan iemand dit even voor me in Latijn omzetten? De 5 uur per week in die 6 jaar gymnasium zijn nu officieel weggegooide tijd).This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road

Saturday, December 26, 2009

Kerstboodschap: ongevraagd commentaar?

Elke kerst wordt het Nederlandse volk gratis en voor niets vergast op een stichtelijke kerstrede van de vorstin.
Ik moet toegeven dat ik het zelden kan opbrengen deze te lezen of aan te horen.
Meestal waarschuwen de commentaren en samenvattingen van anderen me al voldoende.
Mijn humeur is me wat waard.

Welnu, dit jaar heb ik maar eens tijd gemaakt. Ik kan immers niet zonder het nalopen van belangrijke bronnen zomaar wat roepen!

Eerlijk gezegd is het rede die de nodige hoop uitspreekt na een wellicht wat teleurgesteld begin.
In het begin wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in de ogen van onze vorstin Augustus die naam niet verdiende. Het waren immers tijden van zorg en onderdrukking waarin Jezus geboren zou zijn.
Ook was er voor de (vermeende) komst van Jezus geen liefde in de wereld. Die kwam immers met hem! Dat verklaart wellicht waarom het Oude Testamen zulke gruwelijke scenes bevat! Er was nog geen liefde.

Er is nog een duidelijke liberale boodschap "reken niet alleen op de overheid",maarre, die claimt wèl fors meer dan een tiende penning voor die niet toereikende professionele hulp. Wellicht dat de niet-belastingbetaler mw van Amsberg daar iets minder bij stilstaat.

"Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving". Sindsdien zijn vrouwen gaan werken, voor geld, in onze zeer verstedelijkte maatschappij en is daar dus minder tijd voor. We willen meer. Te veel wellicht. She has a point there. Maar, wie terug wil, moet inleveren. Het rijksvliegtuig wellicht?

"Nu is men vooral met zichzelf bezig." Itt onze Vorstin I blame that one on the sixties & seventies ;) ! Niet het internet. En natuurlijk alle Amerikaanse zelfhulpboeken en programma's.

"We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. "
Onze vorstin heeft beveiligers om zich heen, de meeste anderen in de openbare ruimte,bijvoorbeeld het openbaar vervoer, niet. En die weten dus dat je met anderen bemoeien niet zonder gevaar is.

"Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden.
" Welkom in de stad van de 189 nationaliteiten! (weer die verdomde stad met haar moderniteit, zoals werkende vrouwen enzo)

"Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien." Dit slaat wellicht ook op het Protocol.

" Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt."... het zal me benieuwen welke TV programma's van de laatste jaren Beatrix tot deze conclusie brengen.

Maar voor het overige: hoop. "
De naaste lijkt dus vervreemd en ver weg, maar bij rampspoed zien we plotseling hoe medegevoel wordt opgeroepen waardoor mensen zichzelf wegcijferen, aarzeling overwinnen, eigen angst of afkeer opzij zetten en alles over hebben voor een medemens in nood. "

Wellicht dat de meeste bloggers voordien al afgehaakt waren.


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road


Monday, December 14, 2009

Overbetaalde Europese ambtenaren protesteren

Het NOS journaal is de Brusselse ambtenaren waarschijnlijk niet gunstig gezind. Er is protest geweest in Brussel omdat de Europese ambtenaren niet gekort willen worden. Een reglementaire loonsverhoging op basis van de (gewogen) gemiddelde Europese loonstijging voor ambtenaren moet gewoon doorgevoerd worden. Afspraak is afspraak. Maarre... 4000 euro netto per maand voor een ervaren postkamermedewerker (en 17.000 voor een topambtenaar)... dat is inderdaad wel wat veel. Dank uw wel NOS voor dit feitje. En ik vraag me echt af of de ervaren postkamerbeamte ook met 26 andere nationaliteiten moet samenwerken met zijn 3 talen (een van de overbetaalde Dorknopers beriep zich daarop)!

Ach ja, nu weet iedereen die gekeken heeft dat er in Brussel schandalig betaald word.

En dan wel zonder de keiharde concurrentie, lange uren en heldere afrekening die de sportwereld, filmwereld en de top van de financiële wereld kenmerken om maar eens de meest besproken metiers met omstreden hoge inkomens te noemen.

Binnenkomen bij de EU is overigens niet zo gemakkelijk, maar blijven.....
(en lang lunchen met vriendelijke lobbyisten) wel.


This is what I currently think. I wonder whether I still agree a few years down the road